Webagogo
Image default
Dienstverlening

Kosten privé detective

Als je het vermoeden hebt dat je partner overspel pleegt kun je dat natuurlijk aan hem of haar vragen. Maar de kans op een eerlijk antwoord is dan niet zo groot. Bovendien je relatie is na het stellen van die vraag voor langere tijd verpest. Wie zonder argwaan te wekken zeker wil weten of zijn of haar partner overspel pleegt kan een privé detective inhuren. Die zal je partner ongezien schaduwen en door middel van foto’s en/of video’s je vermoeden bevestigen of weerleggen. Denk goed na voordat je deze stap zet. Het is een ingrijpende maatregel en de kosten privé detective zijn hoog.

 

Waarom denk je aan overspel?

Er zijn allerlei signalen in het gedrag van je partner waardoor je zou kunnen denken aan overspel. Een voorbeeld is de manier waarop de smartphone wordt gebruikt. Als je partner voorheen achteloos omging met zijn toestel en nu ineens goed oplet dat jij niet kunt zien wie er belt of appt, kan dat een aanwijzing zijn voor een heimelijke relatie. Ook als je partner ineens veel meer aandacht besteedt aan zijn of haar uiterlijk en opvallend vaak afspraken buiten de deur heeft, kunnen dat aanwijzingen zijn voor overspel. Er zijn echter ook andere redenen mogelijk voor een dergelijke gedragsverandering.

 

Een privé detective inschakelen

Je kunt een privé detective inschakelen door telefonisch of via e-mail contact te zoeken. Nadat je hebt uitgelegd wat je wilt dat er wordt onderzocht ontvang je een offerte, waarin een plan van aanpak, een inschatting van de kosten privé detective en van de tijd die nodig is voor het onderzoek. Als je daarmee akkoord gaat moet je gegevens aanleveren. Dat zijn foto’s van je partner, het kenteken van zijn of haar auto en eventueel van degene waarmee het vermoedelijke overspel wordt geplaagd. Vanwege de geheimhoudingsplicht van een privé detective zijn deze gegevens absoluut veilig.

 

Schaduwen

Om hard bewijs te kunnen leveren van het vermoedelijke overspel werkt schaduwen het beste. Om gericht te kunnen schaduwen moet jij de privé detective voorzien van informatie, zoals de datum en vertrektijd vanaf huis, het adres dat geschaduwd moet worden, etc. Als je wilt dat iemand wordt gevolgd zijn daar twee rechercheurs voor nodig. Een adres in de gaten houden kan door één rechercheur worden gedaan. De bevindingen van het onderzoek worden op beeld vastgelegd. Soms is een onderzoek van één dag voldoende, maar het kan ook voorkomen dat de onderzochte persoon niet verschijnt op het aangewezen adres.

 

Zelf controle houden

Als je een privé detective inschakelt wordt je na elk onderzoek op de hoogte gehouden. Naar aanleiding van de resultaten kun je besluiten om met het onderzoek te stoppen. Als het resultaat nog niet bevredigend is kan het onderzoek worden voortgezet. Dat heeft veel gevolgen voor de kosten privé detective. Je kan ervan uitgaan dat een onderzoek dat één dag duurt bijna € 1.000 kost. Daarom is het heel belangrijk om na elke stap in het onderzoek verslag uit te laten brengen. Dan kun je zelf grip houden op de kosten privé detective.