Webagogo
Image default
Rechten

Milieu wetgeving

Milieuwetgeving

Over de milieuwetgeving valt veel te vertellen, omdat iedereen er wel een mening over heeft. Wat is goed voor het milieu en wat niet? Toch is er een wetgeving over ondanks alle verschillende meningen.

Wet

De overheid heeft regels opgesteld, omdat ze zien dat niet iedereen even goed omgaat met het milieu. Wanneer je bijvoorbeeld op het fietspad fietst zie je langs de weg ontzettend veel plastic liggen. Dit is heel erg slecht voor het milieu en niet iedereen is zich daar van bewust. Verder kijkt deze milieuwetgeving bijvoorbeeld naar of er geen gevaarlijke stoffen in het vervoerwater zitten en kijken ze bijvoorbeeld naar jouw vergunning wanneer je bomen gaat kappen in het bos. 

Opgericht 

De milieuwetgeving bestaat al sinds het begin van de 20ste eeuw. Maar hij is al meerdere malen aangepast of zijn er regels bij gekomen. Dit komt omdat er nu andere dingen aan zicht zijn gekomen dan een paar jaar geleden. Zo is de klimaatverandering bijvoorbeeld veel meer onder het licht gekomen doordat mensen echt van dat bericht zijn geschrokken. Mensen hadden totaal niet in de gaten dat het zo erg was dat de wereld er zelfs van op warmt. Door het opwarmen van de wereld stijgt de zeespiegel. Ook dit is een besef moment voor vele dat we ons echt wat meer mogen verdiepen in de milieuwetgeving om ervoor te zorgen dat de wereld nog zo lang mogelijk mee gaat. 

https://rdmg.nl/wet-en-regelgeving/milieuwetgeving/