Webagogo
Image default
Electronica en Computers

Het gebruik van een AED

Je mag dit apparaat pas gebruiken als je bepaalde stappen hebt genomen. Denk goed aan de volgende basisegels: Als je iemand aantreft waarvan je vermoedt dat hij of zij een hartstilstand heeft, doorloop je allereerst de volgende stappen:

  1. Je zorgt dat het slachtoffer en jijzelf veilig zijn. Als het slachtoffer op een gevaarlijke plek ligt, zal je hem of haar moeten verplaatsen, maar dit heeft niet de voorkeur.
  2. Je schudt aan de schouders van het slachtoffer, stelt een simpele vraag en kijkt of hij of zij reageert.
  3. Je controleert of het slachtoffer adem haalt: Dit doe je door de kinlift toe te passen en vervolgens gedurende 10 seconden controleer je of het slachtoffer adem haalt. Dit kun je voelen, horen en zien.
  4. Reanimeren wanneer iemand toch ademhaalt is geen goed plan!
  5. Bemerk je geen ademhaling en reageert het slachtoffer niet op het aanspreken en schudden aan de schouders, dan start je de reanimatie.
  6. Je vraagt of iemand in de omgeving 112 kan bellen. In uiterste nood doe je dit zelf, maar laat het slachtoffer niet alleen! Vraag of iemand wil doorgeven dat er medische hulp gewenst is en dat het om een reanimatie gaat. Vraag verder of iemand een AED wil halen. Als er iemand in de buurt is die je kan helpen reanimeren is dit helemaal prettig: reanimeren is hard werken en elkaar afwisselen is dan heel fijn.
    Vraag of iemand bij je wil blijven om je te helpen.
  7. Start intussen zelf met reanimeren: Dit doe je door je handen in elkaar te doen en hard op het borstbeen van het slachtoffer te drukken. Je drukt het borstbeen zo’n 5-6 centimeter in. Dit doe je 30 x. Vervolgens gebruik je de kinlift om het hoofd van het slachtoffer naar achter te kantelen en knijp je de neus dicht. Je beademt dan 2 keer. Kijk goed of de borstkas omhoog gaat. Dit herhaal je tot de hartstarter is gebracht of tot er professionele hulp is gearriveerd.
  8. Als het apparaat gebracht is, volg dan de instructies van het apparaat. Probeer door te gaan met reanimeren tot het apparaat helemaal in gereedheid is gebracht. Er mag geen wachttijd verloren gaan.

Ook als het slachtoffer in een vochtige omgeving, of zelfs in een plas water ligt, kun je veilig gebruik maken van de hartstarter. De elektriciteit loopt via de plakkers die je op de borst van het slachtoffer plakt. De ondergrond waar en slachtoffer op ligt is dus ook geen criterium om wel of geen gebruik te maken van elektrische schokken.
Het gebruik van apparaat is niet moeilijk: volg de gesproken instructies stap voor stap en probeer zo veel mogelijk de rust te bewaren.
Zorg er na de reanimatie voor dat iemand zorgdraagt voor een keuring van het apparaat.

Aed kopen:

 

Een populaire aed is de Zoll Aed Plus klik op aed kopen hierboven om meerdere aed’s te vinden!